დაეხმარეთ პარტნიორებს ბაზრების განვითარებაში

05

2018 წლის 26 თებერვალს ვიცე-პრეზიდენტი Sales Lihong Chen სტუმრობს ჩვენს გრძელვადიან თანამშრომლობის პარტნიორებს Bromic Group- ს. უნდა გაკეთდეს მცდელობები პარტნიორების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, დაეხმაროს პარტნიორს ბაზრის განვითარებაში. ძირითადი წარმოება მოიცავს: Quarter Turn Supply Valve; მრავალჯერადი მომარაგების სარქველები;F1960&F1807 თითბერის ფიტინგები ; სპილენძის ბურთისარქველი და ა.შ. როგორიცაა Home Depot, Apollo, Watts, tec. ჩვენი მომხმარებლები კმაყოფილი არიან ჩვენი მაღალი ხარისხის პროდუქტებით და მომსახურებით.
ჩვენ დაჟინებით ვიცავთ ჩვენს კორპორაციულ პრინციპს ”მომხმარებელი პირველ რიგში, ხარისხიანად” და გავაგრძელებთ გულწრფელ ბიზნესთან თანამშრომლობას თითოეულ მომხმარებელთან.
ახლა საზოგადოება ინფორმაციის აფეთქების ეპოქაა, პროდუქციის საწარმოები გარდაუვალია შეხვდნენ კონკურენტებს, ინდუსტრიულ კონკურენციას, ზოგიერთი საწარმოსთვის ეს კარგია. კონკურენციის გამო, საწარმოებმა გააუმჯობესეს პროდუქციის ხარისხი და გააუმჯობესეს მომსახურების ხარისხი, ხოლო მომხმარებლებმა მიიღეს უკეთესი ან მეტი მოხმარება და მომსახურება ნაკლები ფულით.

ბაზარი არის "sieve". მიუხედავად იმისა, რომ ინდუსტრია ვითარდება და ვითარდება, ბაზარი ასევე იმარჯვებს კონკურენციაში ინდუსტრიაში. ჩინეთი გახდა მსოფლიო წარმოების ქარხანა და ასევე დიდი ქვეყანა ტუმბოს და სარქველების წარმოებაში. ახალ საუკუნეში ჩინეთის სატუმბი და სარქველების ინდუსტრიამ სწრაფი განვითარება განიცადა, მაგრამ ამას წინაშე მძაფრი კონკურენცია და სერიოზული გამოწვევები განიცადა.

მხოლოდ ტუმბოს და სარქვლის საწარმოებს შეუძლიათ ეფექტურად და მკაფიოდ გააცნობიერონ ინდუსტრიის ამჟამინდელი მდგომარეობა, მუდმივად გააუმჯობესონ საკუთარი პროდუქტები, გააძლიერონ შფოთვა, გააძლიერონ საწარმოს კულტურა და ბაზრის მომსახურების კონცეფცია.

ეროვნული პოლიტიკის წახალისებით და მხარდაჭერით, შანხაი, ფუჯიანი და ჟეჟიანი დიდ ძალისხმევას ცდილობენ ტუმბოს და სარქვლის წარმოების ინდუსტრიის ტრანსფორმაციასა და განახლებაში, მათ შორის სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ საწარმოებში, უცხოურ საწარმოებში და ერთობლივ საწარმოებში.

ჩინეთის სარქვლის ინდუსტრიის ინვესტიციის პერსპექტივა ძალიან ფართოა. ტუმბოს და სარქვლის ინდუსტრიის მომავალი აშკარაა. წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩინეთის სარქვლის ინდუსტრიის დაბალმა ნაწილმა ძირითადად მიაღწია ლოკალიზაციას. ადგილობრივი საწარმოები საშუალო და მაღალი დონის სფეროებში თანდათან ანაცვლებენ იმპორტს ღირებულების, არხისა და მომსახურების შედარებითი უპირატესობებით და, სავარაუდოდ, შეუერთდებიან საერთაშორისო ბაზარს საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენციისთვის.


საფოსტო დრო: Sep-18-2020